Aktivering af kundeindsigter

Fælles front for varig virkning

Kundeindsigter får først værdi, når de bliver aktiveret. Indsigterne skal aktiveres i hele organisationen, når målet er at skabe forandring og forretning via forbedring af kundeoplevelsen. Det kræver fælles referenceramme, forståelse og implementering.

Fra data til initiativer

Kundeorienteret aktivitetsplan

På baggrund af kundeindsigterne faciliteter Customer Agency en workshop, hvor udvalgte temaer bliver omsat til en plan med konkrete aktiviteter, der skal styrke performance og give næring til varig forandring.

En del af aktivitetsplanen er et værktøj, som ledelsen kan bruge til:

Internt at kommunikere den strategiske værdi af Customer Centricity

At sætte mål for udvikling af kundetilfredshed og NPS

At implementere kundeorienteringen på tværs af niveauer, afdelinger og funktioner

“Når alle har fokus på vækstpotentiale, og prioriterer kunderne ens, så bliver vores udbytte større”

Trine Risager
Head of Credit & Collection hos Q8
Gør kundeindsigt til kundetilfredshed

På alle niveauer – i alle funktioner

Alle kundeindsigter er relevante. Alle kundeindsigter skal aktiveres. Og derfor skal alle medarbejdere bidrage til at forbedre kundeoplevelsen på tværs af organisationen.

Aktivitetsplanen indeholder et værktøj, som træner den enkelte medarbejder i at konvertere kundeindsigter til konkrete aktiviteter.

Med den dybere forståelse for kunderne kan medarbejderne styrke kundernes oplevelse på alle kontaktpunkter i kunderejsen. Det styrker kundetilfredsheden og dermed kundeforholdet.