Måling af NPS

Et detaljeret snapshot af kundeoplevelsen

Er der kritiske punkter i jeres kunderejse? Faresignaler, der kalder på opmærksomhed og action? Ligger jeres NPS-score langt fra jeres benchmark? Og hvordan påvirker styrker og svagheder jeres konkurrencekraft? Vores kundeanalyse giver jer et faktabaseret billede af jeres aktuelle performance.

Get in the loop

Målrettede kundeanalyser

Vi kalder vores kundeanalyser loops.

De er alle funderet på kunderejsen, men de har forskellige formål. Det giver mulighed for at optimere vores kundeanalyser ved at bruge dem hver for sig – eller kombineret – alt efter virksomhedens behov.

 

Big Loop

Dækker alle faser i kunderejsen.

Vores anbefaling er, at det ikke kun er beslutningstagere hos jeres kunder – men alle relevante personer, som har kontakt med jer – der deltager. Vi sikrer, at respondenterne kun modtager spørgsmål, der individuelt er relevante for deres berøring med jeres virksomhed.

Vi analyserer resultatet af målingen, og leverer en rapport med retning og målrettede anbefalinger inklusive specifikke indsatser til forbedring af kundernes oplevelse.

Small Loop

Måler kundeoplevelsen på specifikke kontaktpunkter i kunderejsen – fx fordi de er kritiske eller defekte.

Disse kundemålinger bliver gennemført højfrekvent og eventuelt automatiseret, så visse aktiviteter konstant bliver monitoreret og rapporteret.

Målingerne gør det muligt at se mønstre, tendenser og faresignaler både generelt og på enkeltkunder.

Derfor kan I sætte hurtigt ind, og fremadrettet være forudseende i jeres kundestrategi og design af kundeoplevelser.

Deep Loop

Formålet med Deep Loop er at skabe dybere indsigt i kundernes behov og oplevelse på et specifikt kontaktpunkt.

Denne kundemåling foretager vi enten kvalitativt eller kvantitativt, og Deep Loop er ofte en overbygning til Small Loop.

Høj agilitet i målingerne gør det muligt at justere og nuancere spørgsmål undervejs og på den måde sikre et endnu mere præcist resultat.

Competitor Loop

Måler jeres konkurrencekraft i forhold til udvalgte konkurrenter.

Scenarierne beskriver styrker, svagheder og fokuspunkter i forhold til hver af de konkurrenter, der deltager i målingen.

NPS-score hos jer og konkurrenterne
De parametre, der betyder mest for kunderne