Tillidsfuld provokation med SalgsScoreCard

Lille provokation, stor transformation

De fleste virksomheder bliver provokeret af, hvor forskelligt virksomhedens funktioner svarer på SalgsScoreCardet.

Provokation skaber nysgerrighed

Netop den provokation viser sig tit at være en inspiration, der skaber nysgerrighed efter at finde ud af:

Hvordan virksomheden kan skabe en fælles forståelse

Hvilke salgsdyder virksomheden med fordel kan udvikle for at optimere salg, mersalg og fastholdelse af kunder

Hvordan alle på tværs af organisationen kan bidrage til kundeindsigter, kundeloyalitet og Commercial Excellence

Tag testen – det tager kun 7 minutter

Hvordan performer I sammenlignet med konkurrenterne?

Hvordan performer I sammenlignet med de bedste?

Hvad kan I lære af de bedste, og hvilke resultater kan I opnå med det?

Med SalgsScoreCard-lyntesten får du svar på, hvor skoen trykker. Prøv evt. at lade nogle medarbejdere fra alle supportfunktioner – og fra alle niveauer i organisationen – udfylde et  SalgsScoreCard.

Resultatet vil formodentlig både inspirere, provokere og gøre jer nysgerrige.

“Med forsknings- og faktabaseret dokumentation for, hvor skoen trykker, initierer og guider vi en datadrevet forandringsproces, der nedbryder barrierer og skaber åbenhed, forståelse og ejerskab.”

Carsten Rothmann
Chief Commercial Officer