Søg

close

Automatiseret kundeindsigt i CRM

Individuel kundeindsigt flytter forretning

Når kundeindsigt ikke alene handler om at få en status, men om at flytte forretning, er det afgørende at kundeindsigt bringes til live og gøres tilgængeligt internt i organisationen. Kundeanalyser og kundeindsigt i B2B virksomheder har størst værdi, når de gøres ’ikke-anonyme’. En helt legitim tilgang som kan give værdi, som kunderne mærker 1:1.

Med den rigtige opfølgning på den individuelle kundeindsigt har vi tilvejebragt dokumenterede effekter af, at individuel opfølgning på kundernes feedback på kundeanalyser kan løfte vækstraterne på de enkelte kunder med gennemsnitlig effekt på 2-cifrede procentsatser, sammenlignet med de kunder der ikke bliver fulgt op på. Forudsætningen er naturligvis, at opfølgningen sker professionelt og baseret på best practices som følger med løsningen.

Nemt at gøre det rigtige

CRM-systemer fungerer godt som katalysator for den individuelle kundeindsigt, og integrationen mellem kundeanalyser og CRM kan markedsføres internt som ’one window to reality’ med et mindset om at gøre det nemt for organisatonen at tilgå, anvende og følge op på kundeindsigter på individuelt kundeniveau. Sagt med andre ord, så gør løsningen det nemt for organisationen at gøre det rigtige.

Effektiv implementering

Med vores opdaterede API-løsning gør Customer Agency det muligt hurtigt og effektivt at opsætte automatiseringen, så indsigter fra kundeanalyser kontinuerligt flyder over i det eksisterende CRM-system.
Hør mere om mulighederne for at flytte forretning med individuel kundefeedback i jeres CRM-system