Søg

close

Kender I jeres styrker og svagheder 1:1 i forhold til jeres konkurrenter?

– Market Strength giver unik indsigt

 

At være god er ikke altid tilstrækkeligt

Kend jeres reelle styrke

Mange kundetilfredshedsmålinger har et ensidigt fokus på egen performance, men for at kende sin reelle styrke i markedet, er det nødvendigt at kunne benchmarke mod sine konkurrenter.

Derfor har vi udviklet ”Market Strength”, som er et modul, der enten kan aktiveres selvstændigt eller kobles på en eksisterende måling. Market Strength viser jeres relative konkurrencekraft i markedet 1:1 mod jeres væsentligste konkurrenter.

Et visuelt overblik viser jeres styrker og svagheder overfor hver af de væsentlige konkurrenter, som I har defineret. På den måde får I suppleret forståelsen af, hvordan kunderne oplever, at I som virksomhed performer på udvalgte parametre. I får også indsigt i, om I udvikler jer hurtigere eller langsommere end konkurrenterne.

Vigtig viden, hvis man ønsker at lægge afstand til de øvrige spillere i markedet.

Kom godt i gang med Market Strength

Vores opgave sammen med jer er at sikre, at de dimensioner, vi spørger ind til, er de vigtigste dimensioner for kunderne, når de skal vælge leverandør. Med afsæt i vores dybe forståelse af en række forskellige B2B sektorer hjælper vi jer med at fokusere på netop dét, der er afgørende for at vinde kundernes præference.

Vi kan spørge ind til op mod 14 dimensioner, og vi er naturligvis behjælpelige med formuleringen med afsæt i vores spørgsmålsdatabase. Samtidig sørger vi for at dække hele kunderejsen på tværs af de 14 dimensioner.

Market Strength inkluderer også
  • Relevante NPS benchmarks på de vigtigste konkurrenter
  • Mulighed for individuelle kunderapporter, så indsigten kan anvendes i det videre arbejde med kunderne