Søg

close

Morgendagens Salg

Forskningsbaseret vækst

I samarbejde med DI Handel, Business Danmark og Copenhagen Business School har vi skabt Europas største forskningsprojekt, som har sat B2B-salg på formel og defineret nøglen til vækst via 7 salgsdyder, der adskiller de bedste fra de fleste.

Øg B2B salg 3-4 gange

ET STÆRKT LØFTE FRA MORGENDAGENS SALG

For første gang står vi med resultaterne af et kæmpe forskningsprojekt inden for disciplinen salg.

Projektet Morgendagens Salg er funderet på en udkrystallisering af, hvordan virksomheder med henholdsvis stærk og svag salgspraksis performer.

Byg din salgseffektivitet på 100 % forskning

SOLIDT FUNDAMENT – GARANTI FOR EFFEKT

Morgendagens Salg er solidt funderet på en foranalyse af de 800 mest refererede artikler plus kortlægning af salgspraksis hos 1.008 respondenter.

Forskning og praksis er forenet via benchmarks fra virksomheder med en stærk salgspraksis. Med udgangspunkt i, hvad de bedste gør, dokumenterer forskningen, hvad der øger B2B-salg, loyalitet og bundlinje.

 

Et løft til hele Danmark som B2B salgsnation

Morgendagens salg er Europas hidtil største forskningsprojekt inden for salg. Det blev kickstartet i 2019 med det erklærede mål at løfte hele Danmark som B2B salgsnation.

Siden har Morgendagens Salg katalyseret kundemålinger, kundeanalyser, kundeindsigter – og selvindsigter – der skaber vækst hos flere og flere store og mellemstore virksomheder.

”At få skabt fælles forståelse og retning på baggrund af dokumenterede fakta får hele holdet til at spille bedre”

Steen Larsen
Direktør hos Landia

Kundemålinger og kundeindsigt

SALGSPRAKSIS – FØR OG NU

Kundemålinger og kundeindsigter er helt essentielle. For dig, der repræsenterer en B2B virksomhed, og arbejder med Sales Excellence og Customer Centricity. Og for forskere, der arbejder med at dokumentere kundernes oplevelse af salgspraksis.

Derfor er forskningsprojektet Morgendagens Salg funderet på analyser med input fra testvirksomheder, centrale aktører og de 800 mest refererede artikler om salg.

Analyserne peger på 7 udfordringer for den hidtidige salgspraksis.

HVAD KENDETEGNER DE BEDSTE?

Svaret på 7 udfordringer er 7 dyder

Med udgangspunkt i, hvad de bedste gør, har Morgendagens Salg defineret 7 salgsdyder, som er omdrejningspunkterne i en unik SalgsAccelerator.

Forskere gennemførte en landsdækkende undersøgelse, hvor:

1.008 respondenter (direktører, salgsdirektører og sælgere fra små, mellemstore og store B2B virksomheder) svarede på 90 spørgsmål om deres salgspraksis

10 virksomheder bidrog med praktiske erfaringer

Som modsvar til de 7 udfordringer identificerede forskerne 7 salgsdyder, der adskiller de bedste fra de fleste, og definerer den nye salgspraksis, som øger B2B salg 3-4 gange.

De 7 salgsdyder

B2B SALG PÅ FORMEL

For at sætte B2B salg på formel har forskerne konstateret, hvordan de bedste B2B virksomheder skiller sig ud. De har en stærkere salgspraksis end konkurrenterne, og forskerne har kigget dybt i, hvordan de bedste helt konkret katalyserer vækst. Svaret blev 7 ligeværdige salgsdyder.

Styrk kundeorienteringen

Vi er så kundeorienterede, at alle vores kunder tydeligt ser og værdsætter forskellen mellem os og vores største konkurrenter.

Bidrag på tværs

Alle funktioner i organisationen har en god forståelse for, hvad de skal bidrage med for, at vi lykkes med at realisere vores salgsmål.

Gå forrest

Vores salgsledere går forrest med at aktivere, håndhæve og udvikle sælgernes tilgang til salg.

Synkronisér fælles forståelse

Vi har en fælles forståelse for den værdi, salget skal skabe for vores kunder, og vores træning og uddannelse af salget er altid designet med et tydeligt fokus på værdiskabelsen.

Tydeliggør skabt værdi

Vi tydeliggør og tager os betalt for den værdi, vi skaber.

Skab strategisk kobling

Vores salgsressourcer er tæt knyttet til virksomhedens strategiske målsætninger, og de enkelte profiler og ressourcer i salgsorganisationen måles på deres individuelle bidrag hertil.

Aktivér indsigter

Vi er bedre end vores konkurrenter til at anvende interne data om kunder og marked til at supportere vores kundevendte funktioner og skabe tydelig værdi for kunderne.

På sporet af vækst er navnet på det White Paper, som er den centrale nerve i Morgendagens Salg

Guide til bedre salgspraksis

Download White Paper

”Det sagde WOW, da jeg fik præsenteret de 7 salgsdyder fra Morgendagens Salg. For dermed fik jeg forskernes bekræftelse af en tanke, jeg altid har haft: Alle medarbejdere bidrager – direkte eller indirekte – til salget.”

Kurt Madsen
Direktør hos Leasing Fyn

Diagnose af salgspraksis

INKLUSIVE GUIDE TIL AT ACCELERERE VÆKST

Med viden om de 7 dyder, som kendetegner de B2B virksomheder, der performer bedre end de fleste, har Customer Agency samarbejdet med forskerne om udvikling af det unikke test- og diagnoseværktøj SalgsScoreCard.

E-mail

Vores erfarne team er her for at hjælpe.

info@customeragency.dk

Telefon

Mandag til fredag: 08:00 – 17:00

Kontor

Vi er bosat i kernen af Frederiksberg.

Rahbeks Allé 21, 1801 Frederiksberg C, Danmark