Søg

close

Future Sales Challenge 2023

Vindercase i kategorien “Studie”
Humanizer

Lektor og praktikkoordinator Henrik Juhl Paulsen fra Cphbusiness
sammen med studiegruppen, der vandt prisen på 10.000 kroner for
det bedste arbejde med de 7 salgsdyder.

 

B2B salg er blevet et attraktivt fag

Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi, og her underviser Henrik Juhl Paulsen i den 2-årige erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen indeholder en 8 måneders praktik, hvilket er en lang praktik sammenlignet med andre uddannelser. Samtidig er praktikken lønnet.

”At de studerende får løn under praktik, ser jeg først og fremmest som en støtte fra virksomheder, der gerne vil investere i at uddanne nye salgstalenter med afsæt i Morgendagens Salg.

Naturligvis er løn også attraktivt for de studerende, men jeg oplever faktisk, at det ikke er den faktor, der giver de unge mest lys i øjnene,” lyder det fra Henrik Juhl Paulsen.

Valgfag opbygget efter de 7 salgsdyder

”Vi har opbygget valgfaget B2B salg efter Morgendagens Salg, de 7 salgsdyder og SalgsScoreCardet. Det fylder en hel måneds pensum, så det har virkelig tyngde på studiet.

Grundlæggende får det de studerende til at kigge på salg med helt andre øjne. Forskningen har givet ordet salg en anden klang, fordi salg er blevet defineret som et anerkendt fag. Nu er det et håndværk, man kan være stolt af, og samtidig er værktøjerne så dejlig konkrete.”

SalgsScoreCard scorer høje karakterer

”De studerende kan rigtig godt lide SalgsScoreCardet. Det er nemt at forholde sig til, det skaber sammenhæng mellem teori og praksis, og det giver konkrete svar.

At det så ovenikøbet er funderet på forskning og data, giver en pondus, som tænder lysene i de unges øjne.

De brænder for at komme ud og gøre en forskel ved at arbejde strategisk med salg på tværs af virksomheders organisation.”

Praksisnær undervisning

“På en undervisningsinstitution skal der være et mix mellem teori og praksis. Det praksisnære taler ind i Morgendagens Salg, og samtidig er Customer Agency konkret repræsenteret i vores uddannelse.

Dels ved at optræde som gæsteforelæser, hvilket de studerende er ret benovede over. Dels ved at sørge for materialer og data til uddannelse og eksamen. Og ikke mindst ved at have skabt Future Sales Challenge, som
for de studerende bygger bro til erhvervslivet.”

 

Morgendagens Salg er et godt
skelet til at undervise i B2B salg, og
det giver de studerende en helt ny
forståelse af at arbejde strategisk med
salg på tværs af virksomheden.

Lektor Henrik Juhl Paulsen, Cphbusiness

“Styrk samarbejdet på tværs, inddrag hele virksomheden i salget – og øg salgseffektiviteten med 10-15%. Med den samme organisation og uafhængig af branche, virksomhedsstørrelse og markedsgeografi.”

Carsten Rothmann
Chief Commercial Officer

Nysgerrig?

Brug 7 minutter på SalgsScoreCardet og få stillet jeres salgsdiagnose

Udfyld SalgsScoreCard